Partager
Printervriendelijke versie

Current Size: 100%

De Abdij van La TrinitéEen stukje geschiedenis…

Een wonderlijke legende

Op een nacht in 1032 zien Geoffroy Martel, graaf van Vendôme en zijn gemalin Agnès drie sterren vallen in een weiland aan de voet van het kasteel. De bisschop van Chartres raadt hun aan om op die plek een abdij te stichten en die te wijden aan de Sainte Trinité, de Heilige Drie-eenheid. De bouw wordt opgedragen aan de Benedictijner monniken van Marmoutier (bij Tours).

 

Geschiedenis van de abdij, van de 11e eeuw tot nu

 

De oude Romaanse kerk

De bouw van de abdijkerk verloopt zeer snel (binnen een dertigtal jaren) en is ook zeer ambitieus. Van dit uitgestrekte

bouwwerk (70 m) met een grondplan in de vorm van een latijns kruis voltooid in 1060-70, zijn alleen de muren van het transept overgebleven.

Andere elementen getuigen van de verfraaiingswerkzaamheden aan de abdij in de 12e eeuw: het glas-in-loodraam van Onze Lieve Vrouw (tegenwoordig in de askapel), de fresco’s, de kapittelzaal en de klokkentoren.

In het begin van de 13e eeuw heeft de abdij van La Trinité de ambitie om een opmerkelijke halteplaats te worden in de buurt van het graf van de Heilige Martinus van Tours, op de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela. Het transept is in die tijd voorzien van gekleurde gewelven en gebeeldhouwde decoraties.

 

Het nieuwe gotische bouwwerk

In 1271 geeft de abt Renaud IV van Villedieu de aanzet tot de bouw van een nieuwe abdijkerk die in de plaats moet komen van de oude Romaanse kerk. Omstreeks 1280 worden de lage delen van het koor overwelfd en van vensters voorzien.

Rond 1320 wordt afgezien van het aanvankelijke plan om het transept, te slopen. In de viering van het transept wordt een gewelf opgetrokken en een decor aangebracht.

Vanaf 1320-25 worden de twee traveeën van de middenbeuk, ldie het dichtst bij het transept gelegen zijn opnieuw opgebouwd.

De traveeën komen in 1357 gereed.

De wederopbouw van de kerk wordt onderbroken door de Honderjarige Oorlog, maar dit verhindert niet, dat aan het eind van de 14e eeuw restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan het geraamte van de straalkapellen en aan sommige flamboyante

vensteropeningen van de middenbeuk. Parallel daarmee wordt er ook verbouwd in de kloostergebouwen (kapittelzaal).

In 1501 wordt in een geschrift vermeld dat er haast moet worden gemaakt met de werkzaamheden. Jean Texier, bijgenaamd Jean de Beauce, voltooit de gotische kerk rond 1498-1508 met de oprichting van de gevel (en de eerste travee).

 

Van de monniken van St. Maur tot de militairen van het Rochambeau kwartie

In de 17e eeuw vestigen zich mauristen, Benedictijner monniken van de orde van St. Maur, in de abdij. De zuidelijke vleugel van het klooster is het meest opmerkelijke resultaat van hun verbouwingen.

Bij het uitbreken van de Franse Revolutie in 1789 verlaten de monniken

de abdij.

Vanaf 1803 wordt het voormalige klooster in gebruik genomen door militairen. Manege, stallen en kazernementen maken vervolgens dit cavaleriekwartier, dat vanaf 1886 de naam Rochambeau kwartier draagt, compleet. De eerste wereldoorlog maakt korte metten met de troepen van het twintigste bataljon jagers te paard, maar de gebouwen behouden hun militaire bestemming, en worden met name door de gendarmerie gebruikt.

Tegenwoordig zijn in de gebouwen die het voormalige klooster omringen het museum, de muziekschool en een aantal culturele verenigingen gevestigd. In de kloosterhof worden ‘s zomers gratis concerten gegeven.

 

Voor meer informatie tijdens uw bezoek, kunt u gebruik maken van de gratis Nederlandse gids "Luister naar de verhalen van Vendôme" (verkrijgbaar bij het Bureau voor Toerisme of direct bij de abdij van Trinité.